نظرسنجی

کدام یک از موارد زیر از ضروریات و نیاز های همکاران می باشد؟

آگهی همکاران

چشم انداز انجمن
يکي از اهداف اصلي ما انعکاس مشکلات اتحاديه هاي سطح کشور و اعضاي محترم تحت پوشش اتحاديه ها مي باشد يعني ضمن انتشار مشکلات ، ديدگاه ، پيشنهادات از زبان اعضاي محترم هيئت مديره اتحاديه ها و ساير عزيزان همکاران و پي گيري و ارتباط با مسئولين ذيربط بدنبال حل معضلات صنفي مان باشيم .آگاه سازي و اطلاع رساني و به روز رساني مطالب و مشورت و آسيب شناسي معضلات صنفي مشاورين املاک از ديگر اهداف اين انجمن مي باشند.
انتشار اخبار اتحاديه هاي شهرستان هاي کشور ، استفاده از تجربيات نخبگان صنف ، انعکاس مقاله ها و طرحها و ايده هاي برگزيده در سايت مي تواند باعث رشد و شکوفايي حرفه مشاور ملکي در کشور گردد انتقال معلومات علمي ، حقوقي و دانستنيهاي مشاورين املاک و قوانين نظام صنفي و آيين نامه هاي جديد و دستورالعمل هاي مورد نياز از ديگر مطالب روزمره اين سايت مي باشد که مي توان گفت يکي از اصلي ترين رسالت انجمن مي باشد.
اهم اهداف و برنامه هاي انجمن :
1.    تشکيل اتاق فکر براي تصميمات مهم
2.    آشنايي وايجاد ارتباط با همکاران در استانها و شهرستانهاي کشور
3.    استفاده از نظرات و پيشنهادات همکاران
4.    بيان وانعکاس درد دلها ي همکاران
5.    ايجاد محيط امن ارتباطي براي همکاران
6.    آگاهي مسئولين از نظرات و انتقادات همکاران بدون واسطه
7.    افزايش اطلاعات همه جانبه همکاران ( ثبتي ، حقوقي ، مدني ، شهرداري و ... )
8.    برنامه ريزي براي پيشبرد اهداف عاليه
9.    فراخوان و شرکت در نظر سنجي ها
10.    برگزاري کلاسهاي آموزشي مجازي و غير حضوري ( حقوقي ، بازاريابي ، اصول اخلاق حرفه اي و ... )
11.    معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرستانها و دعوت همکاران جهت فعاليت حرفه اي
12.    برگزاري مسابقات
13.    ارتقاي علمي و حقوقي
14.    مشارکت همه همکاران در تصميم گيريها و ساماندهي برنامه ها در سطح کشور
15.    رسيدگي به مشکلات همکاران در حد امکان
16.    شناسايي نخبگان – صاحبان ايده – صاحب نظران صنف در کشور
17.    استفاده از تجارب ارزنده همکاران و عملياتي نمودن آن در ساير استانها و شهرستانها
18.    همدلي بيشتر همکاران و حذف فاصله هاي جغرافيايي
19.    آشنايي با افکار و انديشه هاي همکاران
20.    ايجاد فضايي دوستانه و صميمي
21.    ارتباط مستقيم همه همکاران با همديگر
22.    ايجاد فضاي نقد و حذف انحصار گرايي و پرهيز از فرد محوري
23.    تشکيل کميسيونها و کميته هاي تخصصي مجازي
24.    انعکاس اخبار اتحاديه هاي شهرستانهاي کشور

به اميد موفقيت
فرهاد کريمايي